ПРАВИЛА Розіграшу «Розділи поцілунок з Coca-Cola Ваніла»

ПРАВИЛА Розіграшу «Розділи поцілунок з Coca-Cola Ваніла»

1. Загальні положення.

1.1. Розіграш «Розділи поцілунок з Coca-Cola Ваніла»  проводиться ТОВ «Кока-Кола-Україна Лімітед» (код ЄДРПОУ 14342901), 01601, Україна, м. Київ, пл. Спортивна, 1а (далі – «Організатор») на замовлення ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» (код ЄДРПОУ 21651322), 07442, Україна, Київська область, Броварський район, смт Велика Димерка, 51-й км Санкт-Петербурзького шосе.

1.2. Виконавцем розіграшу «Розділи поцілунок з Coca-Cola Ваніла» є товариство з обмеженою відповідальністю «БІ-ІТ», яке є юридичною особою, створеною та зареєстрованою за законодавством України, ЄДРПОУ 37615385, місцезнаходження: 04070, Україна, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, будинок 33 (літера Д) (далі – «Виконавець»).

2. Умови проведення акції «Розділи поцілунок з Coca-Cola Ваніла».

2.1. Розіграш «Розділи поцілунок з Coca-Cola Ваніла»  (далі – «Розіграш») проводиться Організатором на території України, за винятком тимчасово окупованих територій (далі – «Територія проведення Розіграшу»), у мережі Інтернет, зокрема, у соціальній мережі Facebook.

2.2. Розіграш проводиться в період з 12 лютого з моменту публікації Розіграшу по 14 лютого 23:59 2019 року включно (далі – «Строк проведення Розіграшу»).

2.3. Розіграш проводиться з метою популяризації продукції під торговельною маркою Coca-Cola, які випускаються ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» (надалі - Продукція).

2.4. Подарунки Розіграшу:

Подарунки Розіграшу – 5 (п’ять) подарункових наборів, кожен з яких складається з 1 (одного) брелка зі стразами Coca-Cola, 1 (одного) магніта Coca-Cola та 3 (трьох) ящиків напою під торговельною маркою "Coca-Cola" Ваніла , яка випускається ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" (1 ящик складається з 12 банок по 330 мл в кожній) для Переможців Розіграшу, які взяли участь у Розіграші у мережі Facebook.

2.5. Загальна кількість подарунків Розіграшу становить 10 (десять) штук сувенірної продукції та 15 (п’ятнадцять) ящиків напою під торговельною маркою "Coca-Cola" Ваніла , яка випускається ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" (1 ящик складається з 12 банок по 330 мл в кожній). Кожен подарунковий набір надалі по тексту цих правил згадується як «Подарунок»/ «Подарунок Розіграшу».

3. Вимоги до учасників Розіграшу.

3.1. Учасником Розіграшу вважається особа, яка відповідає вимогам п. 3 цих Правил та належним чином виконала всі вимоги цих Правил.

3.2. До участі в Акції запрошуються особи від 14 років, які проживають на Території України, є споживачами Продукції та користувачами Інтернету. Вік визначається станом на дату початку Розіграшу. Неповнолітні особи віком від 14 до 18 років мають право взяти участь у Розіграші тільки за наявності згоди законного представника (одного з батьків, опікуна, піклувальника, вихователя).

3.3. Учасниками Розіграшу не визнаються та не можуть бути такі особи незалежно від виконання ними умов цих Правил:

3.3.1. Працівники Організатора/Виконавця Акції й будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Розіграшу, їхні діти та родичі.

3.3.2. Особи віком до 14 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи.

3.3.3. Неповнолітні особи віком від 14 до 18 років, що не отримали згоди на участь у Розішраші законного представника (одного з батьків, опікуна, піклувальника).

3.4. Учасники Розіграшу під час участі у Розіграші зобов’язуються:

3.4.1. Дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України.

3.4.2. Вказувати повні, коректні та достовірні відомості, що вимагаються згідно з цими Правилами.

3.4.3. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим учасникам Розіграшу.

3.4.4. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого учасника у Розіграші.

3.5. Беручи участь у Розіграші, учасник Розіграшу погоджується та підтверджує факт ознайомлення й повної згоди з цими Правилами.

3.6. Надання учасником Розіграшу недостовірних/некоректних даних, вказаних для участі у Розіграші, зокрема щодо його віку, наявності згоди законного представника чи засобів зв’язку з таким учасником Розіграшу, звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку вручити подарунок Розіграшу, і такий учасник Розіграшу втрачає право на отримання подарунка Розіграшу.

3.7. У разі порушення учасником Розіграшу обов’язків, передбачених у цих Правилах, що викликало виникнення в Організатора та/або Виконавця збитків, учасник Розіграшу зобов’язаний відшкодувати такі документально підтверджені збитки у повному обсязі.

3.8. У будь-який момент проведення Розіграшу Виконавець має право вимагати від Учасника надати копії документів, що засвідчують його особу, в тому числі, підтверджують його вік та згоду законного представника (для неповнолітніх осіб). Організатор залишає за собою право відсторонити від участі у Розіграшу учасників Розіграшу, які порушили обов’язки, передбачені в цих Правилах.

3.9. Учасник Розіграшу, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь у Розіграші.

4. Умови участі в Розіграші.

4.1. Для участі в Розіграші необхідно протягом Строку проведення Розіграшу, зазначеному в п. 2.2, виконати такі Завдання Розіграшу:

- у Коментарях під постом Розіграшу описати свій найкращий поцілунок та відмітити трьох друзів за допомогою спеціального знаку «@» у тому ж Коментарі;

4.2. Вимоги до Коментарів

1. Коментар має бути створеним особисто учасником Розіграшу, бути оригінальним і не може бути скопійованим з інших джерел або містити елементи, скопійовані з інших джерел.

2. Коментар не може містити обрáз та інформації із закликами до воєнних дій чи сепаратизму, зображення або заклики, що пропагують повалення влади в Україні або проведення військових дій; містити зображення/імітацію державних символів (герб, прапор) будь-яких держав/невизнаних держав/республік тощо, будь-яких угруповань/об’єднань/партій/організацій тощо.

2. Коментар не повинен містити ненормативної лексики.

3. Коментар не повинен містити графічної або текстової інформації з погрозами чи обрáзами інших осіб або такої, що принижує людську честь та гідність, розпалює расову, національну, статеву, майнову, політичну, релігійну та/або будь-яку іншу ворожнечу й нетерпимість.

4. Коментар не повинен мати ознак реклами третіх осіб, в тому числі прихованої, та/або містити торговельних марок/логотипів третіх осіб.

5. Коментар не повинен містити ознак та/або елементів еротики чи порнографії.

6. Коментар не повинен порушувати прав третіх осіб, включаючи права інтелектуальної власності. Не допускаються до участі у Розіграші Коментарі, створені іншими особами, ніж учасник Розіграшу, а також Коментар, що містять малюнки, фотографії, інші об’єкти інтелектуальної власності третіх осіб, інших, ніж учасник Розіграшу.

7. Коментар не повинен суперечити нормам моралі та містити неприпустиму інформацію.

8. Коментар має відповідати вимогам законодавства України, в тому числі не повинен містити закликів до дій, які можуть завдати шкоди іншим особам або майну.

Коментарі, які не відповідають хоча б одній із вищенаведених вимог та/або іншим вимогам цих Правил, до участі у Розіграші не допускаються.

ОРГАНІЗАТОР РОЗІГРАШУ НЕ РОБИТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ, НЕ ДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ (ПРЯМО АБО ОПОСЕРЕДКОВАНО), ВКЛЮЧАЮЧИ ТЕ, ЩО УЧАСНИК ОТРИМАЄ В МАЙБУТНЬОМУ БУДЬ-ЯКІ ПРОФЕСІЙНІ АБО ІНШІ ВИГОДИ ВІД УЧАСТІ У РОЗІГРАШІ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, БУДЕ УЧАСНИК ОБРАНИЙ ПЕРЕМОЖЦЕМ ЧИ НІ.

4.3. Протягом Строку проведення Розіграшу учасник Розіграшу має право створити та розмістити в мережах Facebook лише 1 (один) Коментар для участі в Розіграші.

5. Подарунки Розіграшу.

5.1. Фонд подарунків Розіграшу визначений п. 2.4. цих Правил та є обмеженим.

5.2. В порядку, передбаченому розділом 6 Правил, будуть визначені 5 (п’ять) учасників, кожен з яких отримає право на Подарунок Розіграшу, після чого ім’я кожного користувача-учасника, під яким він зареєстрований в мережі Facebook, чий Коментар став переможцем, оголошується на сторінці Coca-Cola у мережі Facebook: https://www.facebook.com/TheCocaColaCoUA.

5.3. Кількість подарунків Розіграшу обмежена і складає зазначену вище кількість. Грошові еквіваленти подарунків не вручаються.

5.4. Фонд подарунків Розіграшу створюється за рахунок власних засобів Організатора Розіграшу і використовується виключно для надання подарунків Розіграшу переможцям Розіграшу.

6. Визначення переможців Розіграшу.

6.1. Дата визначення переможців та кількість переможців:

- 18 лютого 2019 року визначається 5 переможців Розіграшу, серед усіх учасників Розіграшу чиї Коментарі були опубліковані у мережі Facebook та з дотриманням усіх правил Розіграшу.

6.2. Умови визначення переможців Розіграшу:

6.2.1. Умови обрання Коментарів – переможців Розіграшу. Переможцями Розіграшу вважаються 5 (п’ять) учасників Розіграшу, чиї Коментарі були опубліковані протягом Строку проведення Розіграшу з дотриманням усіх правил Розіграшу та які були обрані першими п’ятьма Переможцями Розіграшу через мережу random.org. Переможців буде оголошено 18 лютого в окремому пості на сторінці у Facebook: https://www.facebook.com/TheCocaColaCoUA.

6.3. Учасник Розіграшу, Коментар якого визнано переможцем, надсилає приватне повідомлення до сторінки @TheCocaColaCoUA в мережі Facebook та протягом 4 (чотирьох) календарних днів після встановлення результатів Розіграшу для отримання подальших інструкцій щодо отримання подарунка Розіграшу яка буде вказана в інструкції щодо отримання подарунка Розіграшу від Організатора/Виконавця, як це передбачено у п. 6.4 цих Правил.

6.4. Надання учасником Розіграшу недостовірних/некоректних даних для участі у Розіграші, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким учасником Розіграшу, звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку надати подарунок Розіграшу, і такий учасник Розіграшу втрачає право на отримання подарунка Розіграшу.

6.5. Доставка подарунків Розіграшу здійснюється ТОВ «Нова Пошта» в межах Території проведення Розіграшу на адресу відділення «Нової Пошти», вказану учасником Розіграшу.

6.6. Грошовий еквівалент подарунка Розіграшу Організатором/Виконавцем не видається.

6.7. Організатор/Виконавець має право розпоряджатися незатребуваними або неврученими з незалежних від Організатора/Виконавця причин подарунками Розішрашу на власний розсуд.

7. Технічні умови.

7.1. Інформування щодо цих Правил та умов Розіграшу здійснюється на сторінці https://www.facebook.com/TheCocaColaCoUA/

8. Інші умови Розіграшу.

8.1. Участь у Розіграші автоматично означає факт ознайомлення й повну та безумовну згоду учасника Розіграшу з цими Правилами. Порушення учасником Розіграшу або відмова учасника Розіграшу від належного виконання цих Правил вважається відмовою учасника від участі у Розіграші та отримання подарунка Розіграшу, при цьому така особа не має права на одержання будь-якої компенсації від Організатора/Виконавця.

8.2. Беручи участь у Розіграші, кожен учасник тим самим підтверджує свою згоду на передачу, збір, обробку й використання його персональних даних. Якщо учасником Розіграшу є неповнолітня особа, учасник цим підтверджує отримання згоди законного представника (одного з батьків, опікуна, піклувальника, вихователя)  на передачу, збір, обробку й використання його персональних даних. Персональні дані учасників Розіграшу будуть використовуватися виключно Виконавцем/Організатором або уповноваженими ними особами з дотриманням необхідних заходів конфіденційності і захисту персональних даних та виключно у зв’язку з проведенням Розіграшу і не будуть надаватись жодним третім особам для цілей, не пов’язаних із цим Розіграшем. Щодо всіх персональних даних, наданих учасниками Розіграшу, Виконавцем/Організатором або уповноваженими ними особами будуть вживатись заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

8.3. Учасники Розіграшу гарантують наявність у них авторських прав на Коментар, що беруть участь у Розіграші. Будь-які претензії з боку третіх осіб щодо авторських прав на Коментар або їхнього неправомірного використання Організатором чи Виконавцем Акції вирішуються учасниками в особистому порядку без залучення Організатора або Виконавця Акції.

8.4. Організатор/Виконавець, а також залучені ними треті особи не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на Території проведення Розіграшу, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця, а також залучених ними третіх осіб обставини, внаслідок яких проведення Розіграшу або вручення подарунків Розіграшу стало неможливим.

8.5. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором до початку Розіграшу.

8.6. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за:

8.6.1. Неознайомлення з цими Правилами Розіграшу.

8.6.2. Дотримання учасниками Розіграшу прав інтелектуальної власності при створенні та розповсюдженні ними Коментарів.

8.6.3. Організатор/Виконавець на власний розсуд можуть заборонити подальшу участь у Розіграші будь-якій особі, яка порушує ці Правила.

8.7. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект Розіграшу не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, несправностями в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність чи належне проведення Розіграшу, Організатор/Виконавець може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово зупинити проведення Розіграшу або ж визнати недійсними будь-які публікації.

8.8. Організатор/Виконавець має право залучати третіх осіб для повного або часткового проведення Розіграшу.

8.9. Організатор/Виконавець Розіграшу не бере участі у вирішенні суперечок щодо можливостей участі у Розіграші будь-кого з учасників Розіграшу.

8.10. Цей Розіграш не є лотереєю або послугою в галузі грального бізнесу.

8.11. Терміни, що використовуються в цих Правилах, належать виключно до цього Розіграшу. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, рішення ухвалюється Організатором.

8.12. Усі учасники Розіграшу самостійно несуть ризики, пов’язані з участю в Розіграші, в тому числі пов’язані зі зміною або втратою права на отримання будь-яких соціальних пільг та/чи допомог, у тому числі субсидій, внаслідок отримання подарунків Розіграшу.

8.13. Всі відносини, що стосуються проведення Розіграшу, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при не врегульованих Правилами спірних питаннях остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних із проведенням Розіграшу, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Розіграшу не підлягають перегляду.

8.14. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з вартості подарунків Акції здійснюються відповідно до чинного законодавства України Виконавцем Акції.

8.15. Терміни, що вживаються у цих Правилах, стосуються виключно Розіграшу, що проводиться в рамках цих Правил.

8.16 Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються на основі чинного законодавства України.

8.17. Відповідальними особами за проведення Розіграшу є Виконавець. Мережа Facebook не несе відповідальності за цей Розіграш. Розіграш не спонсорується, не рекомендується і не керується зі сторони Facebook .

Coca-Cola® є зареєстрованою торговельною маркою The Coca-Cola Company.

 

Ми у соціальних мережах

СЛІДКУЮТЬ
ПІДПИСАЛИСЯ