1. Організатор та Замовник рекламної акції (далі – Акція):
1.1. Замовником Акції Товариство з обмеженою відповідальністю «Кока-Кола-Україна Лімітед», код ЄДРПОУ 14342901, 04070, Україна, м. Київ 04107, вул. Григорія Сковороди, будинок 17 Г.
1.2. Організатором Рекламної Акції (надалі – «Організатор») є Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІАРПІ», що знаходиться за адресою: 04071. м. Київ, вулиця Костянтинівська, будинок 15а, офіс 3, код ЄДРПОУ – 37615385.
 
2. Тема і формат участі в Акції
2.1. Акція проводиться з нагоди святкування 100-річчя контурної пляшки ТМ «Coca-Cola».
2.2. Учасникам Акції пропонується створити художньо-дизайнерську роботу з використанням контуру та/або елементів контурної пляшки ТМ «Coca-Cola». Робота має відповідати основним цінностям ТМ «Coca-Cola»: (сучасний, молодіжний, дружній, такий, що дарує радість, відчуття єдиного духу). Під художньо-дизайнерською роботою розуміється графічне зображення у цифровому форматі (або оцифроване аналогове зображення). Поданий дизайн має бути адаптивним для розміщення на футболах, плакатах та на інших площинах (рекламних, використаних для просунення ТМ «Coca-Cola» на ринку України).
2.3. Формат зображення: мала графічна форма – дизайн (графіка).
 
3. Учасники Акції
3.1. В Акції можуть брати участь: усі дієздатні особи,що є громадянами України (далі – Учасники Акції).
3.2. Учасниками Акції не визнаються та не мають права брати участь в Акції:
1) особи, які не відповідають вимогам п.3.1, цих Правил;
2)  неповнолітні особи (до 18 років);
3) працівники та представники будь-якої компанії Організатора/Замовника або будь-якої іншої компанії, залученої до проведення Акції; 
4) чоловік або дружина та найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених у  ч. 3) п.3.2. цих Правил;
5) обмежено дієздатні та недієздатні особи у випадках, передбачених чинним законодавством.
3.3. Учасник має право брати участь в Акції та отримати Подарунки Акції в порядку і на умовах, визначених цими Правилами.
3.4. У разі визначення Учасника Переможцем Акції Учасник зобов'язується повідомити Організатору інформацію необхідну для отримання Подарунків Акції та укладення відповідної угоди, як це передбачено пунктом 9 Правил.
4. Місце та період проведення Акції
4.1. Акція проводиться на всій території України в мережі Інтернет за Інтернет-адресою www.coca-colaukraine.com
4.2. Період з 12:00:01 (за київським часом) «01» лютого 2015 року по 23:59:59 «27» березня 2015 року включно (далі – Період Акції).
 
5. Подарунки Акції:
5.1. Подарунки Акції складаються з 5 графічних планшетів Wacom, які отримають Переможці Акції, що здобули право на отримання таких Подарунків Акції у відповідності з вимогами п.6. Правил.
 
6. Умови участі в Акції
Для участі в Акції Учаснику протягом Періоду Акції необхідно вчинити такі дії:
6.1. Учасникам необхідно відвідати Інтернет сайт www.coca-colaukraine.com;
6.2. Завантажити на веб-сайт www.coca-colaukraine.com свою роботу із зазначенням назви проекту, повного імені, своїх контактних даних.
6.3. Подаючи роботу для участі в Акції учасник автоматично підтверджує, що дане зображення є оригінальним, таким, що створене учасником Акції.
6.4. Подаючи роботу для участі в Акції, учасник тим самим погоджується передати Замовнику усі права інтелектуальної власності на зображення, його складові частини, та інші об’єкти, створені під час участі в Акції, що підлягають захисту згідно з законодавством України (далі – "Об’єкти"). Під виключними майновими правами інтелектуальної власності на Об’єкти розуміються всі і будь-які належні Учаснику Акції майнові права інтелектуальної власності на Об’єкти, включаючи, але не обмежуючись: виключне право використовувати Об’єкти в будь-якій формі, будь-яким способом на власний розсуд Замовника, на території будь-якої країни світу протягом періоду, під час якого такі права захищаються законодавством України, в тому числі, але не обмежуючись (а) змінювати Об’єкти шляхом внесення змін та/або доповнень; (б) не використовувати Об’єкти або використовувати їх всі разом або окремо, або шляхом об’єднання Об’єкту(тів) та/або будь-яких їх складових частин та/або фрагментів із іншими об’єктами та матеріалами; (в) здійснювати розповсюдження, публічний показ Об’єктів, їх фрагментів, складових частин та/або матеріалів з їх використанням у будь-якій кількості без обмеження та у будь-який спосіб; (г) відтворювати Об’єкти, їх складові частини, фрагменти та/або матеріали з їх використанням у будь-якій кількості без обмеження та у будь-який спосіб; виключне право дозволяти та/або забороняти будь-яким третім особам використовувати Об’єкти, в тому числі, але не обмежуючись (а) відтворювати Об’єкти у будь-який спосіб та кількості; (б) публічно демонструвати Об’єкти; (в) розповсюджувати примірники Об’єктів у будь-який спосіб та кількості, в тому числі продавати Об’єкти; (г) переробляти, редагувати, а також у будь-який спосіб змінювати Об’єкти. Права на Об’єкти передаються Замовнику з моменту підписання відповідної угоди.
6.5. Формат завантаження роботи  на веб-сайт:
1) Формат файлу: .JPG, .JPEG.
2) Роздільна здатність зображення: 200-300 dpi
3) Розмір зображення: 420×594 мм
4) Розмір файла: не більше10 Мб
6.6. Умови позбавлення права на участь в Акції:
6.6.1. Робота та/або частина роботи є об'єктом авторського права іншої організації/компанії та/або іншої особи, громадянина України або будь-якої іншої країни.
6.6.2. Робота містить нецензурну лексику/висловлювання та/або зображення, що можуть принизити честь, гідність, образити моральні почуття іншої особи.
6.6.3. Робота містить фото/портрет особи, яка не давала письмової згоди на використання її зображення в Акції.
6.6.4. Робота, яка містить рекламу компаній, організацій, торгових марок, знаків для товарів і послуг, які не належать Замовнику.
6.6.5. Роботи, що розпалюють расову, релігійну чи міжнаціональну ворожнечу, ображають національну гідність, містять заклики до повалення конституційного ладу чи в будь-який інший спосіб порушують законодавство України.
6.6.6. Робота, які не відповідають темі Акції
6.6. Організатор на основі візуальної оцінки визначає, чи відповідає робота темі Акції, а також умовам п. 6.5. даних Правил. Якщо робота відповідає темі Акції, то учасник отримує на свою електронну адресу лист-підтвердження про участь в Акції, а організатор надає публічний доступ до роботи. Якщо робота не відповідає умовам Акції, то учасник отримує повідомлення про відмову в участі в Акції із зазначенням причин відмови.
6.7. Беручи участь в Акції Учасник гарантує, що на момент передачі прав на Об’єкти, як це зазначено у 6.4 цих Правил, він матиме права на Об’єкти, і підтверджує, що передача прав на Об’єкти, а також реалізація Замовником прав на Об’єкти, в тому числі використання Об’єктів, не порушить будь-яке майнове або немайнове право третіх осіб і не спричинить претензій, позовів та/або судових процедур проти Замовника. Учасник зобов’язується убезпечити Замовника від будь-яких претензій, позовів, судових процедур та будь-якої іншої відповідальності перед третіми особами в результаті позовів та претензій, пов’язаних з можливим порушенням, незаконним заволодінням (привласненням) будь-яких прав на Об’єкти. Учасник зобов’язується відшкодувати Замовнику у повному обсязі збитки та витрати, які Замовник поніс у зв’язку із такими позовами, претензіями та/або судовими процедурами та їх наслідками. Організатор/Замовник Акції не беруть участі у вирішенні суперечок щодо належності авторства та не встановлює факт авторства щодо будь-кого з Учасників Акції.
6.8. Учасник протягом участі в Акції та по 23:59:59 31 грудня 2025 року включно зобов’язується не висловлюватися негативно щодо даної Акції, інших учасників Акції, Замовника та Організатора Акції, не розміщувати фото, відео та інформацію, що принижують інших учасників Акції, Замовника та Організатора Акції, не розміщувати фото та відеоматеріали порнографічного характеру, не розміщувати інформації, що порушує чинне законодавство України, не розміщувати інформації, що може нанести шкоду діловій репутації Замовника чи Організатора. Учасник, що порушить вимоги даного пункту, буде позбавлений права брати подальшу участь в Акції, посилатися на свою участь у даній Акції та може бути притягнений до відповідальності, передбаченої чинним законодавством України.
 
7. Умови визначення переможців та отримання Подарунків Акції
7.1. Визначення 5 Переможців, що отримали право на отримання Подарунків Акції, відбувається до 22 квітня 2014 року серед усіх Учасників Акції. Право на отримання Подарунків Акції отримують Учасники, які виконали умови Правил. Переможець обирається на основі голосування журі. Переможцями визначаються роботи, які набрали найбільшу кількість балів серед усіх робіт
7.2. Критерії визначення Переможців Акції:
1) Концептуальність – наявність в роботі єдиної, цілісної концепції, задуму, ідеї
2) Реалізація – рівень художнього виконання
3) Відповідність темі Акції – робота має містити контурну плашку напою Coca-Cola та/або елементи пляшки.
7.3. Всього Переможцями Акції стають не більше 5 Учасників. Окрім того, журі має право на відзначення додаткових учасників (таке рішення оформлюється протоколом).
8. Інформування Переможців Акції про порядок отримання Подарунків Акції, відбуватиметься шляхом відправки особистих повідомлень представником Організатора на Персональні сторінки Переможців Акції, з яких вони брали участь у Акції та шляхом розміщення інформації про Переможців Акції, що отримали право на отримання таких Подарунків Акції на сторінці Інтернет-сайті www.coca-colaukraine.com.
9. Для отримання Подарунків Акції, передбачених п.5. Правил, Переможцям Акції необхідно протягом 7 (семи) календарних днів з дати інформування про порядок отримання Подарунків Акції, надати копію всіх заповнених сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, адресу свого фактичного проживання, та контактний номер телефону. Дана інформація повинна бути надіслана особистим повідомленням на електрону адресу: prp.multilog@gmail.com. Переможцям акції буде запропоновано підписати угоду про передачу прав на Обєкти. Відмова від надання вищезазначеної інформації та/або надання її пізніше вказаного терміну, а також відмова підписати угоду позбавляє такого Переможців права на отримання Подарунків Акції, передбачених п.5. Правил.
10. Після отримання від Переможців Акції інформації зазначеної в п.9. Правил, укладання угоди та за умови виконання ними усіх вимог згідно з п.6 Правил, Переможцям буде вручено Подарунки Акції. Порядок передачі подарунків Переможцям узгоджується з кожним переможцем індивідуально. Для отримання подарунків Переможцям необхідно буде надати оригінал паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
При цьому Організатор не несе відповідальності за неможливість отримання Подарунків Переможцем з вини кур’єрської служби або пошти або інших осіб, а також в разі неправильного надання Переможцем своїх адресних даних.

11. Порядок і спосіб інформування про умови Акції.

11.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення тексту Правил на веб-сторінці за адресою www.coca-colaukraine.com.
11.2. Беручи участь в Акції Учасник таким чином автоматично дає свою згоду на застосування та розповсюдження щодо нього цих Правил.

12. Персональні дані.

12.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що Замовник Акції та / або Організатор Акції та інші треті особи, залучені Організатором до підготовки та проведення Акції,  звільнені від зобов'язання направляти Учаснику Акції письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.
12.2. Погоджуючись з даними Правилами Акції, Учасник Акції дає свою згоду отримувати інформацію, пов'язану з діяльністю Замовника Акції. Замовник має право направляти Учаснику будь-яку інформацію особистим повідомленням, без попередньої домовленості з Учасником, засобами електронного зв’язку.
12.3. Учасник Акції, як суб'єкт персональних даних, має право:
- на отримання відомостей про місцезнаходження Замовника Акції та / або Організатора Акції як власника / розпорядника його персональних даних;
- вимагати від Замовника Акції та / або Організатора Акції як власника / розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;
- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.
12.4. Обробка персональних даних може здійснюватися Замовником Акції та / або Організатором Акції самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.
12.5. Замовник Акції та / або Організатор Акції не несе відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Так само, Замовник Акції та / або Організатор Акції не несе відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника Акції з розміщення таких персональних даних.
13. Інші умови
13.1. Організатор Акції не бере участі в суперечках між Учасниками Акції щодо визначення Учасників Акції Преможцями Акції.
13.2. Подарунки Акції не видаються в грошовому еквіваленті або у формі інших благ, не передбачених цими Правилами.
13.3. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.
13.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. права публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, мережі Інтернет, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником та/або Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
13.5. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції повністю погоджуються з цими Правилами й зобов’язуються їх виконувати.
13.6. Учасники Акції погоджуються з тим, що їхні імена, прізвища, Зображення (в тому числі їх зображення та зображення, розміщені в мережі Інтернет), інтерв’ю та інші матеріали про них і надані ними власні зображення (в тому числі розміщені в мережі Інтернет) можуть бути використані Організатором Акції та/або уповноваженими ними третіми особами без отримання додаткової згоди й без додаткової плати з метою інформування про результати проведення Акції, а також у рекламних цілях (у рекламі) без нарахування та виплати будь-якої винагороди Учасникам Акції та будь-яким третім особам.
13.7. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних з проведенням Акції є остаточним і поширюється на всіх Учасників Акції.
13.8. Замовник Акції має право змінювати Правила Акції та кількість Подарунків. Внесення змін до Правил Акції відбувається у відповідності з чинним законодавством.
13.9. Ці Правила розміщено в мережі Інтернет за інтернет-адресою www.coca-colaukraine.com
13.10. Організатор та Замовник не несуть відповідальності за виконання взятих на себе зобов‘язань у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, а також інших непідвладних контролю з боку Організатора та Замовника обставин.