(далі – Правила)

1. Організатор та Замовник рекламної акції (далі – Акція):

1.1. Замовником Акції Товариство з обмеженою відповідальністю «Кока-Кола-Україна Лімітед», код ЄДРПОУ 14342901, 04070, Україна, м. Київ 04107, вул. Григорія Сковороди, будинок 17 Г.

1.2. Організатором Рекламної Акції (надалі – «Організатор») є Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІАРПІ», що знаходиться за адресою: 04071. м.Київ, вулиця Костянтинівська, будинок 15а, офіс 3, код ЄДРПОУ – 37615385. 

2. Учасники Акції

2.1. В Акції можуть брати участь: усі дієздатні особи (далі – Учасники Акції), які мають персональну зареєстровану сторінку в мережі Інтернет на веб-ресурсах Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Вконтакте, Одноклассники, Foursquare, Google+, LiveJournal (далі - Персональна сторінка) та є громадянами України.

2.2. Учасниками Акції можуть бути неповнолітні діти (віком від 14 років), які мають персональну зареєстровану сторінку в мережі Інтернет на веб-ресурсах Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Вконтакте, Одноклассники, Foursquare, Google+, LiveJournal (далі - Персональна сторінка) - громадяни України разом з батьками (усиновлювачами), опікунами та піклувальниками, що підтверджується відповідними документами (паспортні дані батьків (усиновлювачів), опікунів та піклувальників, та свідоцтво про народження дитини) які є громадянами України та які в період проведення Акції виконали всі правила та умови Акції, за винятком осіб, зазначених у п.2.3. цих Офіційних Правил Акції.

2.3. Учасниками Акції не визнаються та не мають права брати в ній участь:

1) особи, які не відповідають вимогам п. 2.1, цих Правил;

2)  малолітні діти (до 14 років);

3) працівники та представники будь-якої компанії Організатора/Замовника або будь-якої іншої компанії, залученої до проведення Акції;

4) чоловік або дружина та найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених у  ч. 3) п. 2.3. цих Правил;

5) обмежено дієздатні та недієздатні особи у випадках, передбачених чинним законодавством.

2.4. Учасник має право брати участь в Акції та отримати Подарунки Акції в порядку і на умовах, визначених цими Правилами.

2.5. У разі визначення Учасника Переможцем Акції Учасник зобов'язується повідомити Організатору інформацію необхідну для отримання Подарунків Акції, передбачену відповідно пунктами 8 Правил.

3. Місце та період проведення Акції

3.1. Акція проводиться на всій території України в мережі Інтернет за Інтернет-адресою www.coca-colaukraine.com у період з 12:00:01 (за київським часом) «20» березня 2014 року по 23:59:59 «3» квітня 2014 року включно (далі – Період Акції).

4. Подарунки Акції:

4.1. Подарунки Акції складаються з 25 футболок, які отримають Переможці Акції, що здобули право на отримання таких Подарунків Акції у відповідності з вимогами п.5. Правил.

5. Умови участі в Акції

Для участі в Акції Учаснику протягом Періоду Акції необхідно вчинити такі дії:

5.1. Учасникам необхідно відвідати Інтернет сайт www.coca-colaukraine.com та авторизуватися на ньому за допомогою персональних сторінок на Інтернет-сайтах Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Вконтакте, Одноклассники, Foursquare, Google+, LiveJournal;

5.2. Розмістити на веб-сайті www.coca-colaukraine.com свій коментар з вказівкою/припущенням, скільки крапель води міститься в пляшці BONAQUA об’ємом 0.5 літра;

6. Умови визначення переможців та отримання Подарунків Акції

6.1. Визначення 25 Переможців, що отримали право на отримання Подарунків Акції, відбувається 27 березня 2014 року серед усіх Учасників Акції. Право на отримання Подарунків Акції отримують Учасники, що виконали умови Правил та які вказали найбільш наближену до правильної кількість крапель води, що міститься в пляшці BONAQUA об’ємом 0.5 літра.

6.2. У випадку якщо кількість учасників, які вказали однаково наближену вірну кількість крапель води, що міститься в пляшці BONAQUA об’ємом 0.5 літра (за однаковою різницею в більшу або меншу сторону до вірного варіанту) буде більше 25 осіб – Переможцями визнаються 25 учасників Акції, які першими залишили такі коментарі на Інтернет-сайт www.coca-colaukraine.com.

6.3. Кількість крапель води, що міститься в пляшці BONAQUA об’ємом 0.5 літра визначається Організатором Акції шляхом підрахунку крапель води за допомогою медичної піпетки. Під час підрахунку відбувається відеозйомка.  

6.4. Всього Переможцями Акції стають не більше 25 Учасників.

7. Інформування Переможців Акції про порядок отримання Подарунків Акції, відбуватиметься шляхом відправки особистих повідомлень представником Організатора на Персональні сторінки Переможців Акції, з яких вони брали участь у Акції та шляхом розміщення інформації про Переможців Акції, що отримали право на отримання таких Подарунків Акції на сторінці Інтернет-сайті www.coca-colaukraine.com.

8. Для отримання Подарунків Акції, передбачених п. 4. Правил, Переможцям Акції та Представникам неповнолітніх Переможців необхідно протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати інформування про порядок  отримання Подарунків Акції, надати адресу свого фактичного проживання, ПІБ та контактний номер телефону. Дана інформація повинна бути надіслана особистим повідомленням на електрону адресу: prp.multilog@gmail.com. Відмова від надання вищезазначеної інформації та/або надання їх пізніше вказаного терміну позбавляє такого Переможців права на отримання Подарунків Акції, передбачених п.4. Правил.

9. Після отримання від Переможців Акції та Представників неповнолітніх Переможців інформації зазначеної в п. 8. Правил та за умови виконання ними усіх вимог згідно з п. 5 Правил, Переможцям буде надіслано Подарунки Акції. Подарунки надсилаються Переможцям кур’єрською службою або поштовим відправленням на адресу зазначену в особистому повідомлені відправленому відповідно до вимог п.8. Правил Відправлення Подарунків здійснюється  Організатором акції протягом 7 (семи) календарних днів після надання інформації зазначеної  в п.8. Правил. Для отримання подарунків, Представникам неповнолітніх Переможців необхідно буде надати оригінал паспорту громадянина України***

*** Дані вказані в особистому повідомлені відправленому відповідно до п.8. повинні співпадати з паспортними даними Представників неповнолітніх Переможців

При цьому, Організатор не несе відповідальності за неможливість отримання Подарунків Переможцем з вини кур’єрської служби або пошти або інших осіб, а також в разі неправильного надання Переможцем своїх адресних даних.

10. Порядок і спосіб інформування про умови Акції.

10.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення тексту Правил на Веб-сторінці за адресою www.coca-colaukraine.com.

10.2. Беручи участь в Акції Учасник таким чином автоматично дає свою згоду на застосування та розповсюдження щодо нього цих Правил.

11. Персональні дані.

11.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що Замовник Акції та / або Організатор Акції та інші треті особи, залучені Організатором до підготовки та проведення Акції,  звільнені від зобов'язання направляти Учаснику Акції письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

11.2. Погоджуючись з даними Правилами Акції, Учасник Акції дає свою згоду отримувати інформацію, пов'язану з діяльністю Замовника Акції. Замовник має право направляти Учаснику будь-яку інформацію особистим повідомленням, без попередньої домовленості з Учасником, засобами електронного зв’язку.

11.3. Учасник Акції, як суб'єкт персональних даних, має право:

- на отримання відомостей про місцезнаходження Замовника Акції та / або Організатора Акції як власника / розпорядника його персональних даних;

- вимагати від Замовника Акції та / або Організатора Акції як власника / розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

11.4. Обробка персональних даних може здійснюватися Замовником Акції та / або Організатором Акції самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

11.5. Замовник Акції та / або Організатор Акції не несе відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Так само, Замовник Акції та / або Організатор Акції не несе відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника Акції з розміщення таких персональних даних.

12. Інші умови

12.1. Організатор Акції не бере участі в суперечках між Учасниками Акції щодо визначення Учасників Акції Преможцями Акції.

12.2. Подарунки Акції не видаються в грошовому еквіваленті або у формі інших благ, не передбачених цими Правилами.

12.3. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.

12.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. права публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, мережі Інтернет, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником та/або Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

12.5. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції повністю погоджуються з цими Правилами й зобов’язуються їх виконувати.

12.6. Учасники Акції погоджуються з тим, що їхні імена, прізвища, Зображення (в тому числі їх зображення та зображення, розміщені в мережі Інтернет), інтерв’ю та інші матеріали про них і надані ними власні зображення (в тому числі розміщені в мережі Інтернет) можуть бути використані Організатором Акції та/або уповноваженими ними третіми особами без отримання додаткової згоди й без додаткової плати з метою інформування про результати проведення Акції, а також у рекламних цілях (у рекламі) без нарахування та виплати будь-якої винагороди Учасникам Акції та будь-яким третім особам.

12.7. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних з проведенням Акції є остаточним і поширюється на всіх Учасників Акції.

12.8. Замовник Акції має право змінювати Правила Акції та кількість Подарунків. Внесення змін до Правил Акції відбувається у відповідності з чинним законодавством.

12.9. Ці Правила розміщено в мережі Інтернет за інтернет-адресою www.coca-colaukraine.com

 

BONAQUA® є зареєстрованою торгівельною маркою The Coca-Cola Company «Зе Кока-Кола Компані». (с) 2013 The Coca-Cola Company «Зе Кока-Кола Компані»