ПРАВИЛА проведення Акції "Coca-Cola®. Шукай чарівні призи !"

1. Загальні положення.

1.1. Акція "Coca-Cola®. Шукай чарівні призи!" проводиться ТОВ "Кока-Кола-Україна Лімітед" (код ЄДРПОУ 14342901), 01601, Україна, м. Київ, пл. Спортивна 1 А (далі – "Організатор") на замовлення ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" (код ЄДРПОУ 21651322), 07442, Україна, Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, 51-й км Санкт-Петербурзького шосе. Виконавцем Акції "Coca-Cola®. Шукай чарівні призи!" є ТОВ «Небо івентс едженсі»  (код ЄДРПОУ 33831255); 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 15, оф. 34 (далі – "Виконавець").

1. Умови проведення Акції "Coca-Cola®. Шукай чарівні призи!".

2.1. Акція "Coca-Cola®. Шукай чарівні призи!" (далі – "Акція") проводиться Організатором на всій території України, за винятком території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, а також території проведення антитерористичної операції (далі – "Територія проведення Акції").

2.2. Акція проводиться з 11 грудня 2017 року по 13 січня 2018 року включно або до моменту, коли в центрах видачі будуть роздані всі призи, в залежності від того, що настане раніше (далі – "Строк проведення Акції").

2.3. Акція проводиться з метою популяризації продукції торговельних марок Coca-Сola®, Fanta® та Sprite®, яка випускається ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед".

2.4. В Акції бере участь акційна продукція "Кока-Кола"® 1 л, та 1,5 л, "Кока-Кола® Зеро" 1 л, та 1,5 л, "Фанта" з апельсиновим соком 1 л, та "Спрайт"® 1 л зі спеціальними промо етикетками та позначенням "Акція" (далі – "Продукція"):

2.5. Купуючи Продукцію учасник Акції не вносить ніякої додаткової плати, пов’язаної з участю в Акції, окрім безпосередньої ціни Продукції. Фонд призів Акції не формується із внесків учасників Акції.

2.  Вимоги до учасників Акції.

3.1.  В Акції можуть брати участь повнолітні дієздатні громадяни України, які проживають на Території проведення Акції, є споживачами Продукції, користувачами Інтернету та належним чином виконали всі вимоги цих Правил.

3.2.   Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов цих Правил:

3.2.1. працівники Організатора/Виконавця і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції;

3.2.2.  неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи.

3.3.  Приймаючи участь у Акції, учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з цими Правилами.

3.4.  Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються дотримуватися вимог цих Правил та норм законодавства України.

4.  Призи Акції.

4.1 Фонд призів  Акції складають:

4.1.1. призи Акції "Кулька" від Сoca-Cola® у кількості 24 950 (двадцять чотири тисячі дев`ятсот п`ятдесят) штук;

4.1.2. призи Акції "Ведмедик" від Сoca-Cola® у кількості 49 990 (сорок дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто) штук;

4.1.3. призи Акції "Склянка" від Сoca-Cola® у кількості 147 900 (сто сорок сім тисяч дев`ятсот) штук.

4.2. Кількість призів  Акції обмежена і складає зазначену вище у п. 4.1 цих Правил кількість.

4.3. Фонд призів Акції формується за рахунок власних коштів Організатора і використовується виключно для надання призів учасникам Акції згідно з цими Правилами.

4.4.  Зовнішній вигляд призів Акції (зокрема, розмір, колір, форма) може відрізнятись від зовнішнього вигляду призів , зазначених на етикетках Продукції, а також у рекламних та інформаційних матеріалах, які можуть поширюватись протягом Строку проведення Акції.

5.   Умови участі в Акції.

5.1. Для участі в Акції учаснику Акції необхідно протягом Строку проведення Акції придбати 1 (одну) або більше одиниць Продукції. Якщо на внутрішній стороні (всередині) кришки Продукції міститься:

· надпис "КУЛЬКА" , то учасник Акції отримає право обміняти таку кришку на приз Акції "Кулька" від Сoca-Cola®;

· надпис "ВЕДМЕДИК", то учасник Акції отримає право обміняти таку кришку на приз Акції "Ведмедик" від Сoca-Cola®;

· надпис "СКЛЯНКА, то учасник Акції отримає право обміняти таку кришку на приз Акції "Склянка" від Сoca-Cola®.

5.2. Обмін кришок на призи Акції здійснюється в центрах видачі призів, в порядку, визначеному в Статті 6 цих Правил, виключно учасниками Акції, які отримали таке право згідно з п. 5.1 цих Правил.

5.3. Кришки від Продукції, які на внутрішній стороні (всередині) містять повідомлення "Спробуй ще!" не надають учаснику Акції права на отримання будь-якого призу Акції.

6.  Порядок отримання призів  Акції.

6.1. Обмін кришок на призи  Акції здійснюється у центрах видачі призів з 21 грудня 2017 р. та до тих пір, поки призи  Акції будуть в наявності у центрах видачі призів, але не довше ніж по 13 січня 2018 року включно.

6.2. Для обміну кришки на приз Акції, учасник Акції повинен надати до центру видачі призів кришку з відповідним надписом, як це передбачено у п. 5.1 цих Правил. Адреси центрів видачі призів  та графік їх роботи зазначені на сайті www.coca-cola.ua.

6.3. Обмін кришок здійснюється тими центрами видачі призів, які мають в наявності відповідні призи Акції. Інформацію про наявність призів Акції у центрах видачі призів можна дізнатись за телефоном 0 800 30 8008 (вартість послуг зв’язку згідно з тарифами відповідних операторів) з 9:00 до 21:00 в робочі дні, з 12:00 до 18:00 у вихідні дні. 31 грудня 2017 року та 1 січня 2018 року гаряча лінія не працюватиме.

6.4. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою для отримання призів Акції. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного учасника Акції права на одержання призів  Акції.

7. Загальні умови Акції.

7.1.  Інформування щодо цих Правил та умов Акції здійснюється на сайті www.coca-cola.ua та за телефоном 0 800 30 8008 (вартість послуг зв’язку згідно з тарифами відповідних операторів) з 9:00 до 21:00 в робочі дні, з 12:00 до 18:00 у вихідні дні. 31 грудня 2017 року та 1 січня 2018 року гаряча лінія не працюватиме.

7.2. Організатор/Виконавець не бере на себе жодної відповідальності і не вступає в суперечки стосовно визнання будь-яких осіб учасниками Акції та/або власниками кришок.

7.3. Цілісність та функціональна придатність призів Акції має обов’язково перевірятися учасниками Акції безпосередньо при їх отриманні. Організатор /Виконавець, торгові точки, що продають Продукцію, центри видачі призів та інші особи, заучені Організатором/Виконавцем для проведення Акції, не прийматимуть до розгляду та/або не нестимуть відповідальність за будь-якими претензіями, пов’язаними із втратою, пошкодженням та псуванням призів Акції після їх передачі учаснику Акції.

7.4. Відповідальність Організатора/Виконавця щодо видачі призів  Акції обмежується виключно кількістю та видами призів Акції, зазначених у п. 4.1 цих Правил.

7.5. Організатор не несе відповідальність у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця обставини.

7.6. Оподаткування вартості фонду призів Акції, який вказаний у пункті 4.1 цих Правил, забезпечує Виконавець (або інша залучена ним особа) відповідно до чинного законодавства України за встановленою для такого виду доходу ставкою.

7.7. Відповідальність за якість виробів, що надаються в якості призів Акції, несе їх виробник.

7.8. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду учасника Акції з цими Правилами. Порушення учасником Акції або відмова учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою учасника від участі в Акції та отримання призів Акції, при цьому, така особа не має права на одержання будь-якої компенсації від Організатора/Виконавця.

7.9. Втрачені, пошкоджені та/або фальсифіковані кришки не беруть участі в Акції та не надають учаснику Акції право на отримання призу Акції. Організатор залишає за собою право провести експертизу пред’явлених кришок для визначення їх справжності. Рішення Організатора стосовно справжності пред’явлених кришок є остаточним.

7.10. Беручи участь в Акції, Учасники Акції, зокрема, підтверджують свою згоду, що Організатор має право змінити ці Правила та/або призупинити/припинити Акцію.

7.11. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з учасниками Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

7.12. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Акції.

7.13. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України, яке є остаточним і не підлягає перегляду.

7.14. Організатор має право залучати третіх осіб для повного або часткового проведення Акції.

7.15. Ця Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.

Coca-Cola®, Сoca-Cola Zero®, Fanta® та Sprite® є зареєстрованими торговельними марками The Coca-Cola Company.