ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

(далі – Правила)

КОНКУРСУ  «Число зі світу Coca-Cola»

(далі – КОНКУРС)

1.        МЕТА КОНКУРСУ:

  • підтримання позитивного іміджу Організатора Конкурсу;
  • сприяння самореалізації та творчому розвитку відвідувачів http://www.coca-colaukraine.com/home/.

 

2. ОРГАНІЗАТОР ТА ЗАМОВНИК КОНКУРСУ:

2.1. Замовником  та Організатором Конкурсу (надалі – «Організатор») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Кока-Кола-Україна Лімітед», код ЄДРПОУ 14342901, 04070, Україна, м. Київ 04107, вул. Григорія Сковороди, будинок 17 Г.

 

3. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

3.1. У Конкурсі можуть брати участь: дієздатні повнолітні особи - громадяни України, які постійно проживають на території України (за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VI, а також тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів), є зареєстрованими користувачами соціальних мереж, згідно п.6.2. Правил, та в період проведення Конкурсу виконали всі правила та умови цього Конкурсу, які викладені нижче (надалі по тексту Правил – «Учасник/и», «Учасник»). Організатор має право перевірити вік і громадянство та запросити з цією метою підтверджуючі документи Учасника Конкурсу, що їх підтверджують.

3.2. Учасниками Конкурсу не визнаються та не мають права брати в ньому участь:

1) особи, які не відповідають вимогам п. 3.1 цих Правил;

2)  працівники та представники будь-якої компанії Організатора або будь-якої іншої компанії, залученої до проведення Конкурсу;

3) чоловік або дружина та найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених у  ч. 3) п. 3.2. цих Правил;

4) обмежено дієздатні та недієздатні особи у випадках, передбачених чинним законодавством;

5) особи, які не виконали умови участі у Конкурсі, порушили ці Правила та/або були дискваліфіковані Організатором Конкурсу.

3.3. Учасник має право брати участь в Конкурсі виключно в порядку і на умовах, визначених цими Правилами.

3.4. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі у Конкурсі, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником, є підставою для дискваліфікації Учасника та виключення його з Учасників Конкурсу.

4. МІСЦЕ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

4.1. Конкурс проводиться на всій території України (з урахуванням пункту 3.1. Правил) в мережі Інтернет за Інтернет-адресою http://www.coca-colaukraine.com/home/  у період з 12:00:01 (за київським часом) «22» квітня 2016 року по 23:59:59 «29» квітня 2016 року включно (далі – Період Конкурсу).

 

5. ПОДАРУНКИ КОНКУРСУ.

5.1. Подарунками Конкурсу є: фірмовий брелок з ТМ «Coca-Cola» (у загальній кількості 8 шт.) та 24 пляшки 0,5L Сoca-Cola (у загальній кількості 8 комплектів), які отримають:

5.1.1. 8 (вісім) Учасників, що виконають умови участі в Конкурсі, вказані у розділі 6 цих Правил, визначені за рішенням Організатора Конкурсу відповідно до п.7.1. Правил.

5.2. Обов’язковою умовою отримання Учасником, вказаним у п. 5.1.1. цих Правила та Переможцем Конкурсу Подарунку є повідомлення Учасником Організатору на його запит інформації про Учасника, необхідну для отримання Подарунків Конкурсу, передбачену розділом 10 Правил.

5.3. Зовнішній вигляд (колір, розмір) Подарунків може відрізнятися від їх зображень на рекламно-інформаційних матеріалах Конкурсу, а також не відповідати очікуванням Учасників.

 

6. УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСУ

Для участі в Конкурсі Учаснику протягом Періоду Конкурсу необхідно вчинити наступні  дії:

6.1. Правильно відповісти на запитання (всього – 6 запитань), поставлені на спеціальній сторінці Конкурсу на Сайті Організатора за адресою: http://www.coca-colaukraine.com/home/ (надалі – Сайт), які будуть розміщені у період проведення Конкурсу, визначений у п. 4.1.Правил. Відповіді на запитання учасник повинен розміщувати у вигляді коментаря до запитання.

6.2. Для розміщення коментарів на сторінці Конкурсу Учасник має здійснити вхід як зареєстрований користувач будь-якої з соціальних мереж – Facebook, Вконтакте, Linkedin, Google+, Twitter, Instagram або  Одноклаcсники (ok.ru).

 

7. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ

7.1. Після закінчення Конкурсу 30 квітня 2016 року випадковим чином за допомогою сервісу random.org серед всіх Учасників Конкурсу, які дадуть правильні відповіді на всі шість запитань, опублікованих у розділі Конкурсу на Сайті в період проведення Конкурсу, визначений в п. 4.1 цих Правил, будуть визначені 8 осіб – переможців Конкурсу, кожен з яких отримує Подарунок Конкурсу, зазначений у п.5.1. Правил (фірмовий брелок з ТМ «Coca-Cola» та 24 пляшки 0,5L Сoca-Cola).

 

8. ІНФОРМУВАННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ

8.1. Інформування Переможця Конкурсу про обрання його переможцем буде здійснюватись шляхом залишення коментаря на Сайті не пізніше 01 травня 2016 року.

8.2. Учасники Конкурсу самостійно відстежують оголошення результатів Конкурсу.

Після того, як відповідного Учасника Конкурсу визначено переможцем, він має зв’язатися з представником Організатора, відправивши свої дані на електронну адресу, зазначену у коментарі про результати визначення переможців Конкурсу.

 

9. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ КОНКУРСУ

9.1. Інформування щодо Правил та умов Конкурсу здійснюється за допомогою анонсування Конкурсу та розміщення тексту Правил на Веб-сторінці за адресою http://www.coca-colaukraine.com/home/.

9.2. Приймаючи участь в Конкурсі, Учасник таким чином автоматично дає свою згоду на застосування та розповсюдження щодо нього цих Правил як обов’язкових, з умовами яких Учасник погоджується без будь-яких зауважень та застережень.

 

10. УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ

10.1. Для отримання Подарунків Конкурсу, передбачених розділом 5 Правил, Переможцям Конкурсу необхідно  протягом 7 календарних днів з дати інформування про обрання Учасника Переможцем Конкурсу, направити Організатору копію паспорта та індивідуального податкового номеру, а також підтвердити адресу свого фактичного проживання та контактний телефон. Дана інформація повинна бути надіслана особистим повідомленням на електрону адресу: specialforcoke@gmail.com. Відмова від надання вищезазначеної інформації та/або надання її пізніше вказаного терміну позбавляє таких Переможців/Учасників права на отримання Подарунків Конкурсу.

10.2. Після отримання від Переможців/Учасників Конкурсу, відомостей зазначених в п. 10.1. Правил та за умови виконання ними усіх вимог згідно з цими Правилами, Переможцям буде надіслано Подарунки Конкурсу. Подарунки надсилаються Переможцям кур’єрською службою або поштовим відправленням на адресу зазначену в особистому повідомлені відправленому відповідно до вимог цих Правил та підтверджену згідно п. 10.1 цих Правил, протягом 7 (семи) робочих днів після отримання Організатором всієї необхідної інформації.

10.3 Організатор не несе відповідальності за неможливість отримання Подарунків Переможцем, з вини кур’єрської служби або пошти або інших осіб, а також в разі неправильного надання Переможцем своїх адресних даних.

10.4. Організатор Конкурсу не несе ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Подарунків Учасниками Конкурсу після їх одержання, за неможливість Учасників скористатись наданими Подарунками з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків.

10.5. У випадку, якщо Учасник Конкурсу, визначений Переможцем згідно п.7.1. Правил, відмовляється від Подарунку Конкурсу, або втрачає право на отримання Подарунку, відповідно до цих Правил, то Організатор розпоряджається таким Подарунком Конкурсу на власний розсуд.  

 

11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

11.1. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник Конкурсу підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що Організатор Конкурсу та інші треті особи, залучені Організатором до підготовки та проведення Конкурсу,  звільнені від зобов'язання направляти Учаснику Конкурсу письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

11.2. Погоджуючись з даними Правилами Конкурсу, Учасник Конкурсу дає свою згоду отримувати інформацію, пов'язану з діяльністю Організатора Конкурсу за електронною адресою з якої Учасником Конкурсу Організатору було направлено свої дані. Замовник має право направляти Учаснику будь-яку інформацію особистим повідомленням, без попередньої домовленості з Учасником, засобами електронного зв’язку.

11.3. Учасник Конкурсу, як суб'єкт персональних даних, має право:

- на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора Конкурсу як власника / розпорядника його персональних даних;

- вимагати від Організатора Конкурсу як власника / розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

11.4. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором Конкурсу самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

11.5. Організатор Конкурсу не несе відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Так само, Організатор Конкурсу не несе відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника Конкурсу з розміщення таких персональних даних.

 

12. ІНШІ УМОВИ

12.1.  Подарунки Конкурсу не видаються в грошовому еквіваленті або у формі інших благ, не передбачених цими Правилами. Організатор залишає за собою право змінити Подарунки на аналогічні без додаткового або попереднього погодження з Учасниками Конкурсу.

12.3. Учасники Конкурсу несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації та за порушення будь-яких прав та законних інтересів  третіх осіб на направлені ними Організатору Конкурсу історії для участі в Конкурсі та зобов’язуються компенсувати спричинені Організатору Конкурсу та третім особам збитки такими порушеннями.

12.4. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Конкурсу з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. права публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, мережі Інтернет, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником та/або Організатором Конкурсу та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

12.5.  Своєю участю в Конкурсу всі Учасники Конкурсу повністю погоджуються з цими Правилами й зобов’язуються їх виконувати.

12.6. Учасники Конкурсу погоджуються з тим, що їхні імена, прізвища та історії можуть бути використані Організатором Конкурсу та/або уповноваженими ними третіми особами без отримання додаткової згоди й без додаткової плати з метою інформування про результати проведення Конкурсу, а також у рекламних цілях (у рекламі) без нарахування та виплати будь-якої винагороди Учасникам Конкурсу та будь-яким третім особам.

12.7. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних з проведенням Конкурсу є остаточним і поширюється на всіх Учасників Конкурсу.

12.8. Організатор Конкурсу має право змінювати Правила Конкурсу. Внесення змін до Правил Конкурсу відбувається у відповідності з чинним законодавством.

12.9. Ці Правила розміщено в мережі Інтернет за інтернет-адресою www.coca-colaukraine.com