(далі – Правила)

 

1. Організатор та Замовник рекламної акції (далі – Акція):

1.1. Замовником Акції Товариство з обмеженою відповідальністю «Кока-Кола-Україна Лімітед», код ЄДРПОУ 14342901, 04070, Україна, м. Київ 04107, вул. Григорія Сковороди, будинок 17 Г.

1.2. Організатором Рекламної Акції (надалі – «Організатор») є Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІАРПІ», що знаходиться за адресою: 04071. м. Київ,вулиця Костянтинівська, будинок 15а, офіс 3, код ЄДРПОУ – 37615385. 

2. Учасники Акції

2.1. В Акції можуть брати участь усі співробітники Замовника, а також співробітники Кока-Кола Беверіджиз Україна (далі – Учасники Акції).

2.2. Учасник має право брати участь в Акції та отримати Подарунки Акції в порядку і на умовах, визначених цими Правилами.

3. Місце та період проведення Акції

3.1. Акція проводиться на всій території України в мережі Інтернет за Інтернет-адресою  www.coca-colaukraine.com у період з 15:00:01 (за київським часом) «21» березня 2014 року по 23:59:59 «31» березня 2014 року включно (далі – Період Акції).

4.  Подарунки Акції:

4.1. Подарунок Акції буде визначений Замовником додатково.  

5. Умови участі в Акції

Для участі в Акції Учаснику протягом Періоду Акції необхідно вчинити такі дії:

5.1. Учасникам необхідно відвідати Інтернет сайт www.coca-colaukraine.com;

5.2. Завантажити на сторінці завантаження історій Інтернет сайту www.coca-colaukraine.com фотографію зі своїм зображенням та пляшкою напою Coca-Cola/Fanta/Sprite/Bonaqua/Nestea в руках;

5.3. Обов’язково вказати свою корпоративну електронну адресу;

5.4. Всі фотографії будуть відображатися на Інтернет сайті за наступним посиланням http://www.coca-colaukraine.com/our-company/toast-to-water.

5.5. Беручи участь в Акції Учасник підтверджує, що йому належать права інтелектуальної власності на фотографію. Учасник гарантує, що у випадку пред’явлення претензій, позовів тощо про порушення прав інтелектуальної власності з боку третіх осіб до Організатора/Замовника у зв’язку з розміщенням Учасником фотографії на  Інтернет сайті www.coca-colaukraine.com, такий Учасник Акції самостійно врегульовує усі та будь-які претензії, позови, тощо та компенсує всі витрати, понесені Організатором/Замовником у зв’язку з пред’явленням третіми особами таких претензій, позовів тощо. Організатор/Замовник Акції не беруть участі у вирішенні суперечок щодо належності авторства та не встановлює факт авторства щодо будь-кого з Учасників Акції.

5.6. Учасник протягом участі в Акції та по 23:59:59 31 грудня 2021 року включно зобов’язується не висловлюватися негативно щодо даної Акції, інших учасників Акції, Замовника та Організатора Акції, не розміщувати фото, відео та інформацію, що принижують інших учасників Акції, Замовника та Організатора Акції, не розміщувати фото та відеоматеріали порнографічного характеру, не розміщувати інформації, що порушує чинне законодавство України, не розміщувати інформації, що може нанести шкоду діловій репутації Замовника чи Організатора. Учасник, що порушить вимоги даного пункту, буде позбавлений права брати подальшу участь в Акції, посилатися на свою участь у даній Акції та може бути притягнений до відповідальності, передбаченої чинним законодавством України.  

6.  Умови визначення Переможця та отримання Подарунку Акції 

6.1. Для визначення Переможця формується Журі Акції в кількості 5 осіб.

6.2. Визначення Переможця відбувається шляхом голосування членів Журі.

6.3. Переможцем визнається учасник Акції, чия фотографія набрала найбільшу кількість голосів членів Журі.

6.4. Якщо декілька фотографій отримали однакову кількість голосів членів Журі, Переможця визначає Голова Журі.  

7 . Всього Переможцем Акції стає 1 (один) Учасник 

8. Інформування Переможця Акції про порядок отримання Подарунка Акції, відбуватиметься шляхом відправки особистого повідомлення представником Організатора на корпоративну електронну адресу Учасника та шляхом розміщення інформації про Переможців Акції, що отримали право на отримання таких Подарунків Акції на сторінці Інтернет-сайті www.coca-colaukraine.com. 

9. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

9.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення тексту Правил на Веб-сторінці за адресою www.coca-colaukraine.com.

9.2. Приймаючи участь в Акції Учасник таким чином автоматично дає свою згоду на застосування та розповсюдження щодо нього цих Правил. 

10. Персональні дані

10.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що Замовник Акції та / або Організатор Акції та інші треті особи, залучені Організатором до підготовки та проведення Акції,  звільнені від зобов'язання направляти Учаснику Акції письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

10.2.Погоджуючись з даними Правилами Акції, Учасник Акції дає свою згоду отримувати інформацію, пов'язану з діяльністю Замовника Акції. Замовник має право направляти Учаснику будь-яку інформацію особистим повідомленням, без попередньої домовленості з Учасником, засобами електронного зв’язку.

10.3. Учасник Акції, як суб'єкт персональних даних, має право:

- на отримання відомостей про місцезнаходження Замовника Акції та / або Організатора Акції як власника / розпорядника його персональних даних;

- вимагати від Замовника Акції та / або Організатора Акції як власника / розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

10.4.Обробка персональних даних може здійснюватися Замовником Акції та / або Організатором Акції самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

10.5. Замовник Акції та / або Організатор Акції не несе відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Так само, Замовник Акції та / або Організатор Акції не несе відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника Акції з розміщення таких персональних даних. 

11. Інші умови

11.1. Організатор Акції не бере участі в суперечках між Учасниками Акції щодо визначення Переможця Акції.

11.2. Подарунок Акції не видається в грошовому еквіваленті або у формі інших благ, не передбачених цими Правилами.

11.3. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.

12.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. права публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, мережі Інтернет, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником та/або Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

12.5. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції повністю погоджуються з цими Правилами й зобов’язуються їх виконувати.

12.6. Учасники Акції погоджуються з тим, що їхні імена, прізвища, Зображення (в тому числі їх зображення та зображення, розміщені в мережі Інтернет), інтерв’ю та інші матеріали про них і надані ними власні зображення (в тому числі розміщені в мережі Інтернет) можуть бути використані Організатором Акції та/або уповноваженими ними третіми особами без отримання додаткової згоди й без додаткової плати з метою інформування про результати проведення Акції, а також у рекламних цілях (у рекламі) без нарахування та виплати будь-якої винагороди Учасникам Акції та будь-яким третім особам.

12.7. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних з проведенням Акції є остаточним і поширюється на всіх Учасників Акції.

12.8.Замовник Акції має право змінювати Правила Акції та кількість Подарунків. Внесення змін до Правил Акції відбувається у відповідності з чинним законодавством.

12.9. Ці Правила розміщено в мережі Інтернет за інтернет-адресою  www.coca-colaukraine.com.

 

Coca-Cola, Fanta, Sprite, Bonaqua, Nestea є зареєстрованими торговельними марками The Coca-Cola Company «Зе Кока-Кола Компані». (с) 2014 The Coca-Cola Company «Зе Кока-Кола Компані»